Elektroniczne przetworniki ciśnienia

Zaletą elektronicznych przetworników ciśnienia jest wstępna obróbka wyników pomiarów w przetworniku i ich transmisja cyfrowa na znaczne odległości oraz możliwość zawężenia zakresu pomiarowego, co zwiększa dokładność pomiaru.

Elektroniczne przetworniki ciśnienia

Zaletą elektronicznych przetworników ciśnienia jest wstępna obróbka wyników pomiarów w przetworniku i ich transmisja cyfrowa na znaczne odległości oraz możliwość zawężenia zakresu pomiarowego, co zwiększa dokładność pomiaru.

Elektroniczne przetworniki ciśnienia złożone są z elektrycznego czujnika ciśnienia oraz z układu elektronicznego przetwarzającego mierzone ciśnienie na sygnał analogowy z wyjściem prądowym 4...20 mA (zasilanym z pętli prądowej) i 0…20 mA lub z wyjściem napięciowym 0..5/10 V. Przetworniki ciśnienia wykonywane są również z wyjściem cyfrowym m.in. z interfejsem RS-485 (MotBus RTU), HART lub ProfiBus PA. Inteligentnymi przetwornikami ciśnienia nazywa się takie urządzenia, w których w obwodzie pomiarowym po wzmacniaczu znajduje się przetwornik analogowo-cyfrowy oraz mikroprocesor. Przetwornik analogowo-cyfrowy zamienia sygnał analogowy uzyskiwany z czujnika pomiarowego na jego formę cyfrową. Mikroprocesor umożliwia dalszą obróbkę sygnału i programowanie urządzenia, np. skompensowanie wpływu temperatury na wynik pomiaru , zmianę zakresu, czy ustawienie charakterystyki wyjściowej, zapewnia również komunikację cyfrową między przetwornikiem i systemem nadrzędnym.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych