Efektywności pracy pompy ciepła

Podstawowym parametrem określającym efektywność pracy pompy ciepła jest współczynnik efektywności energetycznej COP (Ceofficient of Performance). Jest to stosunek wytworzonej energii cieplnej do zużycia energii napędowej niezbędnej do pracy pompy.

Efektywności pracy pompy ciepła

Podstawowym parametrem określającym efektywność pracy pompy ciepła jest współczynnik efektywności energetycznej COP (Ceofficient of Performance). Jest to stosunek wytworzonej energii cieplnej do zużycia energii napędowej niezbędnej do pracy pompy.

Efektywność pompy jest tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury pomiędzy górnym a dolnym źródłem ciepła. Pompy ciepła pozyskują co najmniej 75% potrzebnej energii grzewczej ze środowiska naturalnego, natomiast pozostałe 25% stanowi energia elektryczna, z kolei mała różnica temperatur pomiędzy źródłami przekłada się na większe korzyści ekonomiczne, pozwalając na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki.

Najwyższym współczynnikiem efektywności COP charakteryzują się pompy wykorzystujące wodę głębinową jako dolne źródło ciepła. W Polsce średnioroczna temperatura tego typu dolnych źródeł ciepła wynosi 8–10°C lub nieco wyżej. Dla porównania średnia temperatura gruntu w zimie waha się w przedziale 0–5°C, a temperatura powietrza spada poniżej zera.

W ciągu najchłodniejszych dni w roku istnieje konieczność wykorzystywania dodatkowego urządzenia grzewczego. Mogą to być grzałki elektryczne umieszczone w zbiorniku buforowym, standardowy kocioł c.o., kominek z płaszczem wodnym, a także kolektory słoneczne.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa