Dopasowanie oświetlenia do charakteru lokalu gastronomicznego

O klimacie obiektu gastronomicznego w dużym stopniu decyduje jego oświetlenie. Musi być dostosowane do charakteru wnętrza.

Dopasowanie oświetlenia do charakteru lokalu gastronomicznego

O klimacie obiektu gastronomicznego w dużym stopniu decyduje jego oświetlenie. Musi być dostosowane do charakteru wnętrza.

Bar szybkiej obsługi wymaga wysokiego poziomu natężenia oświetlenia i dziennej barwy światła. Natomiast stylowa sala restauracyjna potrzebuje ciepłego i nastrojowego światła. Tworzy się je zlokalizowanymi nad stolikami lub ustawionymi na nich oprawami wyposażonymi w lampy o ciepłej barwie światła (do 3300 K). Natomiast ogólne oświetlenie sali utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie.

Światłem można odpowiednio modelować wnętrze. Oświetlony sufit je powiększa. Nieoświetlony sufit i jasna podłoga dają efekt obniżenia wnętrza. Jasno oświetlone ściany wydają się być większe od ciemnych. Odrębnego podejścia wymagają pomieszczenia zaplecza. Miejsca pracy na zapleczu restauracji wymagają dobrego oświetlenia zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Wiąże się to z oceną produktów oraz przygotowywanych potraw, a także ogólnym utrzymywaniem porządku i czystości.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa