Dokładność przyrządów do pomiaru ciśnienia

Dokładność mechanicznych i elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia określana jest jako błąd wyrażony w procentach zakresu pomiarowego. Dokładność przetworników elektronicznych zwykle określa się w ten sam sposób.

Dokładność przyrządów do pomiaru ciśnienia

Dokładność mechanicznych i elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia określana jest jako błąd wyrażony w procentach zakresu pomiarowego. Dokładność przetworników elektronicznych zwykle określa się w ten sam sposób.

Manometr o zakresie pomiarowym 0–100 barów powinien zapewnić dokładność 0,5% szerokości zakresu. Oznacza to, że błąd tego manometru mieści się w przedziale 0,5 bara w każdym punkcie skali. 

W związku z tym, że dokładność przyrządów do pomiaru ciśnień powiązana jest z ich zakresem pomiarowym, to zakres ten powinien być dobierany tak, aby był możliwie najbardziej zbliżony do zakresu jego rzeczywistej pracy. Nie powinien być ani zbyt duży, ani zbyt mały. Duża szerokość zakresu pomiarowego zmniejsza rozdzielczość pomiaru, a zatem jego dokładność. Również zakres pomiarowy czujnika nie powinien być zbyt wąski, bo w tym przypadku może być uszkodzona lub odkształcona membrana pomiarowa. Jednocześnie trzeba uwzględnić jego przeciążenia i skokowe zmiany ciśnienia. Niekiedy przetworniki ciśnienia mają nastawialny zakres pomiarowy za pomocą układu elektronicznego. Na przykład zakres przyrządu do pomiaru ciśnienia 0–100 barów można przestawić na zakres 0–50 barów. Takie działania pomagają w odczycie sygnału analogowego 4–20 mA, ale w rzeczywistości nie zwiększają dokładności pomiaru.

Przekroczenie tzw. ciśnienia niszczącego powoduje zazwyczaj trwałe uszkodzenia przyrządu. Najczęściej ciśnienie niszczące czujników ciśnienia wynosi 2 do 3-krotności zakresu pomiarowego.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym