Dobór elektrycznych czujników i przetworników ciśnienia

Najważniejszymi parametrami przetworników ciśnienia jest ich zakres pomiarowy i dokładność pomiaru. Z zakresem pomiarowym jest związany odpowiedni sygnał pomiarowy.

Dobór elektrycznych czujników i przetworników ciśnienia

Najważniejszymi parametrami przetworników ciśnienia jest ich zakres pomiarowy i dokładność pomiaru. Z zakresem pomiarowym jest związany odpowiedni sygnał pomiarowy.

Sygnał pomiarowy jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia, co oznacza, że np. przy zakresie pomiarowym 0…16 barów i sygnale pomiarowym 4…20 mA na wyjściu przetwornika przy wartości ciśnienia 0 barów odpowiada sygnałowi 4 mA, a przy 16 barach wynosi 20 mA na wyjściu przetwornika. Między tymi wartościami (0–16 barów) sygnał jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia.

Oprócz parametrów pomiarowych przyrządów do pomiaru ciśnień, rodzaju sygnału – analogowego lub cyfrowego, typu przyłącza procesowego i elektrycznego należy podczas ich doboru brać pod uwagę materiał, z którego jest wykonany przyrząd i wpływ na niego środowiska pracy. Pod wpływem warunków pracy, zwłaszcza mierzonego medium, mogą zmieniać się właściwości materiałów, z których wykonane są poszczególne elementy przyrządu. Przyłącze procesowe jest szczególnie ważne w przypadku przetworników używanych w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym. W takich aplikacjach zalecane są przyłącza w tzw. wykonaniu higienicznym, których konstrukcja zapobiega gromadzeniu się mierzonego medium i osadów i ułatwia ciśnienie , np. prosty demontaż, brak martwych miejsc.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym