Do ochrony ogrodów na dachach można stosować zwykłe urządzenie piorunochronne

Trawniki, czy ogrody umieszczone na najwyższej części budynku, są zwykle mocno eksponowane. To oznacza, że są narażone na bezpośrednie trafienia piorunów.

Do ochrony ogrodów na dachach można stosować zwykłe urządzenie piorunochronne

Trawniki, czy ogrody umieszczone na najwyższej części budynku, są zwykle mocno eksponowane. To oznacza, że są narażone na bezpośrednie trafienia piorunów.

Przy braku zewnętrznej ochrony odgromowej na takich eksponowanych powierzchniach należy liczyć się z uszkodzeniami infrastruktury ogrodu, na przykład pompy obiegu wody, lub perforacją poszycia dachu w miejscu trafienia pioruna. W tej sytuacji układ uszczelnienia dachu może być przedziurawiony przez bezpośrednie wyładowanie piorunowe. Zazwyczaj powoduje to przeciekanie wody do wnętrza pomieszczenia. A przeciek zwykle widoczny jest daleko od punktu trafienia.

Zagrożenie przedziurawienia dachu przez wyładowania atmosferyczne można ograniczyć lub niemalże zupełnie wyeliminować. W tym celu należy zainstalować układ zwodów chroniący przed tego typu zagrożeniem. Wmontowane i wystające na powierzchni dachu obiekty infrastruktury ogrodu powinny być chronione za pomocą zwodów pionowych.

Praktyka pokazuje, że dla terenów zielonych usytuowanych na dachach należy zapewnić zewnętrzną ochronę odgromową niezależnie od zastosowanego rodzaju zieleni.

Do ochrony ogrodów na dachu, gdzie ludzie nie są regularnie obecni, można stosować zwykłe, klasyczne urządzenie piorunochronne. Układ zwodów powinien być poziomy, oczkowy, usytuowany na powierzchni ziemi lub złożony ze zwodów pionowych, przyłączonych do zakopanej sieci i rozmieszczonych zgodnie z metodą toczącej się kuli lub z metodą kąta ochronnego.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik DEHN Polska