Dlaczego systemy pomiaru prądów różnicowych sprawdzają się w instalacjach z urządzeniami elektronicznymi

Jedną z wad wyłączników różnicowoprądowych są problemy występujące przy ich współpracy z urządzeniami elektronicznymi. Tych kłopotów – czyli bezpodstawnych wyłączeń – nie przysparzają systemy monitorowania prądów różnicowych.

Systemy pomiaru prądów różnicowych sprawdzają się w instalacjach z urządzeniami elektronicznymi

Jedną z wad wyłączników różnicowoprądowych są problemy występujące przy ich współpracy z urządzeniami elektronicznymi. Tych kłopotów – czyli bezpodstawnych wyłączeń – nie przysparzają systemy monitorowania prądów różnicowych.

W przypadku obecności urządzeń elektronicznych w monitorowanej instalacji ogromną zaletą systemów pomiaru prądów różnicowych okaże się możliwość wykonania zmiany nastaw progów alarmowych, po których przekroczeniu wartość prądu różnicowego zostanie uznana za problem. Pozwala to dopasować progi do mierzonych w stanie normalnej pracy wartości tych prądów, dzięki czemu dopiero po pojawieniu się dodatkowej upływności, a co za tym idzie − dodatkowego prądu różnicowego, nastąpi przekroczenie progu alarmowego.

Jeśli dojdzie do wymiany urządzeń zasilanych z danego obwodu, nie trzeba wymieniać urządzeń monitorujących, a jedynie wystarczy ponownie przeprogramować nastawy alarmowe.

Systemy monitorujące prądy różnicowe posiadają także możliwość wykonywania pomiaru prądów roboczych, co z kolei pozytywnie wpływa na diagnostykę urządzeń czy poszukiwanie potencjalnych oszczędności przy zużywaniu energii.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki