Dlaczego do pomiarów przegrzewających się urządzeń przydatne są rejestratory danych pomiarowych?

Typowym przykładem wykorzystania rejestratorów danych pomiarowych jest mierzenie temperatury. Na przykład przegrzewającej się rozdzielnicy.

Dlaczego do pomiarów przegrzewających się urządzeń przydatne są rejestratory danych pomiarowych?

Typowym przykładem wykorzystania rejestratorów danych pomiarowych jest mierzenie temperatury. Na przykład przegrzewającej się rozdzielnicy.

W badaniu temperatury przegrzewającej się rozdzielnicy żeby stwierdzić, które jej części grzeją się najbardziej podczas normalnej pracy układu, nie użyjemy kamery termowizyjnej. Po pierwsze, wymagałoby to całkowitej atencji mierzącego trwającej wiele godzin. Po drugie, potrzebne by było otwarcie rozdzielnicy i zdjęcia maskownicy, żeby wykonać pomiar części osłoniętych. To z kolei by powodowało schłodzenie układu. Ponadto, warto byłoby znać wartości prądów w obwodach znajdujących się w rozdzielnicy oraz napięcie panujące w fazach rozdzielnicy. Tylko wtedy będziemy w stanie w pełni zdiagnozować nie tylko słabe punkty układu, ale także nawet uchwycić przyczynę powstania problemu. Normalnie, by wykonać tyle pomiarów naraz, trzeba użyć wielu różnego typu urządzeń. Oprócz tego praktycznie niemożliwe będzie zsynchronizowanie pomiaru w tych urządzeniach, co znacznie utrudnia analizę. W takim przypadku wykorzystuje się wielokanałowe rejestratory danych pomiarowych.

Rejestratory same w sobie pomiaru temperatury nie są w stanie przeprowadzić samodzielnie. Do jego wykonania wymagane jest zastosowanie termopar albo termistorów. Rejestratory są natomiast wykonane w taki sposób, że można ich kanały pomiarowe dowolnie konfigurować. Oznacza to, że można zaprogramować zarówno to, czy posługujemy się termoparą, czujnikiem RTD (resistance temperature detector), czy termistorem, jak i dają możliwości wybrania typu czujnika temperatury. W zależności od zastosowanego rodzaju czujnika oraz jego typu rejestratory mogą osiągać bardzo wysoką dokładność pomiaru temperatury sięgającą setnych części stopnia. Ponadto, zastosowanie odpowiednich termopar daje możliwość mierzenia temperatur w bardzo dużych zakresach, np.: od -150⁰C do +1000⁰C lub w mniejszych zakresach albo dokładniej, w zależności od zapotrzebowania. Konfigurowalność jest jedną z największych zalet rejestratorów danych pomiarowych.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki