Czym różnią się zasilacze bezprzerwowe statyczne od dynamicznych

Zasilacze bezprzerwowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 62040-3:2011 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań nazywamy statycznymi. Z kolei, zasilacze bezprzerwowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 88528-11:2007 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi. Część 11: Wirujące bezprzerwowe systemy zasilania. Wymagania i metody badań nazywamy dynamicznymi.

Czym różnią się zasilacze bezprzerwowe statyczne od dynamicznych  

Zasilacze bezprzerwowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 62040-3:2011 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań nazywamy statycznymi. Z kolei, zasilacze bezprzerwowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 88528-11:2007 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi. Część 11: Wirujące bezprzerwowe systemy zasilania. Wymagania i metody badań nazywamy dynamicznymi.

Przyjęty podział związany jest bezpośrednio ze sposobem wytwarzania przemiennych (sinusoidalnych) przebiegów napięcia (głównie przy pracy autonomicznej, a więc z wykorzystaniem magazynu energii). W statycznych zasilaczach bezprzerwowych za wytwarzanie napięcia opowiada (w uproszczeniu) przetwornica częstotliwości (prostownik i falownik). W dynamicznych zasilaczach bezprzerwowych za wytwarzanie napięcia odpowiada (w uproszczeniu) maszyna synchroniczna (pracująca jako prądnica).

Bardzo często, w wielu opracowaniach i materiałach marketingowych, można spotkać się z pewną niekonsekwencją w nazewnictwie. Wynika to między innymi stąd, że dynamiczne zasilacze bezprzerwowe są wciąż w naszym kraju czymś nowym, a elektromechaniczne magazyny energii nie są zbyt często stosowanym zamiennikiem dla powszechnie znanych baterii akumulatorów chemicznych. Nie mniej jednak należy mieć świadomość ich różnic zarówno w budowie jak i sposobie działania.

Autor: mgr inż. Wiktor Suliga autor publikacji dotyczących zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną, posiadacz certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej (Power Quality Expert 1st Level)