Czym można wykryć przyczynę częstych wyłączeń powodowanych przez wyłączniki różnicowoprądowe?

W celu zbadania przyczyny występowania problemów z częstym zadziałaniem wyłącznika różnicowoprądowego można posłużyć się podstawowym środkiem diagnostycznym, jakim jest pomiar rezystancji izolacji.

Czym można wykryć przyczynę częstych wyłączeń powodowanych przez wyłączniki różnicowoprądowe?

W celu zbadania przyczyny występowania problemów z częstym zadziałaniem wyłącznika różnicowoprądowego można posłużyć się podstawowym środkiem diagnostycznym, jakim jest pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar tego typu może być wykonywany jest przy wykorzystaniu różnego typu urządzeń. Można posłużyć się miernikiem induktorowym rezystancji izolacji, który jest miernikiem analogowym. Induktorowe mierniki rezystancji mają możliwość dokonywania wyboru napięcia probierczego, przy jakim zostanie wykonany pomiar. Nie wymagają one zasilania, ponieważ wyposażone są we własny generator napięcia, który uruchamiany jest przy pomocy kilku dynamicznych ruchów pokrętła.

Kolejnym urządzeniem, które może być wykorzystane do przeprowadzenia testu jakości izolacji, jest analogowy miernik rezystancji izolacji. Urządzenia tego typu są tożsame z miernikami induktorowymi, z tą różnicą, że zasilane są z akumulatora/-ów, zamiast z ręcznie wzbudzanego generatora napięcia.

Podobnie jak w wielu innych obszarach techniki pomiarowej, tak i w przypadku pomiarów rezystancji izolacji obecnie prym wiodą urządzenia cyfrowe. Są to zarówno mierniki dedykowane pomiarom rezystancji izolacji, jak i mogą być to urządzenia wielofunkcyjne, nazywane testerami instalacji elektrycznych. Testery mogą wykonywać, oprócz pomiaru rezystancji izolacji, także np. pomiar impedancji pętli zwarcia; pomiar rezystancji uziemienia; pomiar poziomu oświetlenia (w przypadku wyposażenia ich w specjalną sondę). Urządzenia te mogą także wykonywać pomiary walidacyjne dla wyłączników różnicowoprądowych, mowa tu o pomiarze czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, a także pomiarze prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych.

W celu sprawdzenia działania samych wyłączników różnicowoprądowych można posłużyć się sprawdzeniami walidacyjnymi, takimi jak pomiary oferowane przez testery parametrów instalacji elektrycznej. W tym celu należy sprawdzić szczególnie, czy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego jest zgodny lub mniejszy od jego prądu nominalnego.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki