Czym kierować się przy doborze ograniczników przepięć

Norma PN-HD 60364-5-534:2016 „ Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami” podaje, według jakich parametrów należy dobierać ograniczniki przepięć.

Czym kierować się przy doborze ograniczników przepięć

Norma PN-HD 60364-5-534:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami” podaje, według jakich parametrów należy dobierać ograniczniki przepięć.

Przy doborze ogranicznika przepięć (SPD) powinno się uwzględniać następujące parametry:

- napięciowy poziom ochrony UP ogranicznika przepięć oraz udarowe napięcie wytrzymywane UW chronionych urządzeń;

- największe napięcie trwałej pracy UC – tzn. układ sieciowy, w którym będzie pracował (TT, TN, IT);

- prądy udarowe ogranicznika – znamionowy wyładowczy In oraz piorunowy prąd udarowy Iimp;

- wymóg koordynacji energetycznej dla wielostopniowych układów ochrony;

- spodziewane prądy zwarcia w miejscu montażu ogranicznika;

- zdolność przerwania przez ogranicznik prądu następczego.

W normie wyraźnie stwierdzono, że zastosowane do ochrony ograniczniki przepięć (SPDs) powinny spełniać wymagania normy EN 61643-11 „Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań”.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska

 

Słowa kluczowe:
ograniczniki przepięć