Czym jest prąd zwarciowy UPS

Prąd zwarciowy UPS jest to największa wartość skuteczna prądu, jakim można obciążyć falownik zasilacza w bardzo krótkim czasie. Układ sterowania falownika kontroluje prąd obciążenia i jeżeli prąd ten przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, wówczas następuje obniżenie napięcia wytwarzanego przez falownik po to, aby obniżyć prąd obciążenia do wartości tolerowanej.

Czym jest prąd zwarciowy UPS

Prąd zwarciowy UPS jest to największa wartość skuteczna prądu, jakim można obciążyć falownik zasilacza w bardzo krótkim czasie. Układ sterowania falownika kontroluje prąd obciążenia i jeżeli prąd ten przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, wówczas następuje obniżenie napięcia wytwarzanego przez falownik po to, aby obniżyć prąd obciążenia do wartości tolerowanej.

Prąd zwarcia w instalacji zasilanej z falownika UPS nie zależy od impedancji pętli zwarcia, lecz od zdolności zwarciowej falownika. Jest on zdefiniowany jako krotność prądu znamionowego UPS-a. Wartość tego prądu zazwyczaj wynosi od 2 do 2,5-krotności prądu znamionowego zasilacza. Dopuszczalny czas przepływu prądu zwarciowego zazwyczaj nie przekracza od 0,2 s do 1 s.

Prąd zwarciowy jest jednym z ważniejszych parametrów znamionowych zasilaczy UPS. Od jego wartości i dopuszczalnego czasu przepływu zależy skuteczność i selektywność działania zabezpieczeń w obwodach zasilanych z UPS-a. Jego wartości jest przyporządkowana szybkość wyłączenia uszkodzonego obwodu i ograniczenie wyłączeń do minimum.

Duże wartości dopuszczalnych prądów przeciążeniowych i długie czasy ich trwania umożliwiają zasilanie odbiorników w przypadkach przekroczenia ich wartości znamionowych, np. w czasie rozruchu urządzeń. Zazwyczaj dopuszczalne przeciążenia zasilaczy UPS wynoszą 125% przez 10 minut lub 150% w ciągu 1 minuty.

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej