Cztery najczęstsze przyczyny zbędnego zadziałania wyłączników różnicowoprądowych

Powtarzające się zbędne zadziałania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych najczęściej powodowane przez cztery przyczyny:

Cztery najczęstsze przyczyny zbędnego zadziałania wyłączników różnicowoprądowych

Powtarzające się zbędne zadziałania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych najczęściej powodowane przez cztery przyczyny:

1. Zbędne zadziałanie jest wynikiem błędnych połączeń w obwodzie chronionym za wyłącznikiem. Powodem bywa połączenie przewodu neutralnego bezpośrednio z przewodem PE albo jego uziemienie lub połączenie z przewodem N innego obwodu na wspólnej szynie zerowej.

2. Zbędne zadziałanie wyłącznika może być powodowane przez prąd upływowy chronionego obwodu w przypadku złego dobrania wyłącznika. Do oceny sytuacji należy wcześniej poprawnie zmierzyć prąd upływowy obwodu.

3. Zbędne zadziałanie wywołuje przejściowy prąd upływowy obwodu. Może to występować przy załączaniu grupy obwodów odbiorczych o dużych pojemnościach doziemnych. Zastosowanie wyłącznika krótkozwłocznego oznaczonego literą G lub wyłącznika selektywnego S usuwa tę niedogodność.

4. Zbędne zadziałanie wywołują przepięcia i towarzyszący temu przejściowy prąd różnicowy. Przyczyną mogą być przepięcia atmosferyczne lub łączeniowe. Takich zadziałań można unikać, stosując wyłączniki o odporności na prąd różnicowy o przebiegu 8/20 ms. Do zapobiegania takim zadziałaniom stosuje się urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej I i II stopnia zainstalowane przed wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Omawiane zabiegi nie będą skuteczne, jeżeli wystąpi zwarcie przewodów L i PE w układzie TT w niechronionej przez wyłącznik różnicowoprądowy części obwodu. Zwarcia takiego nie wyłączy zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, gdyż prąd jest za mały, a napięcie dotykowe o wartości zbliżonej do napięcia fazowego występuje długotrwale i stwarza poważne niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”