Czas ładowania samochodów elektrycznych dla różnych standardów

Wiele samochodów elektrycznych ma w wyposażeniu standardowym pokładową ładowarkę małej mocy, pozwalającą na ładowanie auta przez połączenie go bezpośrednio z siecią elektryczną prądu przemiennego. Ładowanie takie niekoniecznie musi być długotrwałe.

Czas ładowania samochodów elektrycznych dla różnych standardów

Wiele samochodów elektrycznych ma w wyposażeniu standardowym pokładową ładowarkę małej mocy, pozwalającą na ładowanie auta przez połączenie go bezpośrednio z siecią elektryczną prądu przemiennego. Ładowanie takie niekoniecznie musi być długotrwałe.

Ładowanie wolne i szybkie jest wykonywane przy użyciu ładowarek pokładowych przy wykorzystaniu standardu type 2, powszechnie stosowanego w Europie. To ładowanie prądem zmiennym, nie ma więc konieczności wyposażania punktu ładowania w ładowarkę stacjonarną, a będzie potrzebne jedynie wykonanie trójfazowego przyłącza o mocy 22 kW. Ładowanie bardzo szybkie wykonywane jest w sposób hybrydowy w standardzie CCS2, który do wtyczki standardu type 2 dołącza dwa dodatkowe zaciski prądu stałego. W ten sposób ładowanie odbywa się zarówno za pomocą prądu zmiennego, jak i prądu stałego.

Tabela 1. Czas ładowania dla różnych metod i wartości mocy ładowania na przykładzie Renault Zoe

Bardzo szybkie 50 kW

Szybkie 22 kW

Szybkie 7 kW

Wolne 3 kW

45 minut
0–80%

2, 3 godziny
0–100%

7 godzin
0–100%

17 godzin
0–100%

Jak widać, ładowanie przebiega dość sprawnie. Szczególnie w przypadku ładowania mocą 50 kW. Ładowanie bardzo szybkie jest specyfikowane do wartości 80% poziomu naładowania. Związane jest to z tym, że ładowanie od poziomu 80% do poziomu 100% może trwać równie długo, co ładowanie od 0 do 80%.

Inny przykład na szybkość ładowania zaprezentowany w tabeli 2 stanowi czas dla auta Tesla Model 3, przy ładowaniu prądem zmiennym i prądem stałym.

Tabela 2. Czas ładowania dla różnych metod i wartości mocy ładowania na przykładzie Tesla Model 3

Metoda i moc ładowania

Czas ładowania

Ładowanie 0%−100%

Ładowanie z sieci jednofazowej

3,7 kW

14–21 h

Ładowanie trójfazowej

22 kW

5–7 h

Ładowanie 20%−80%

Ładowanie prądem stałym CCS

50 kW

40–60 min.

Ładowanie prądem stałym CCS Supercharger

150 kW

20 min.

 

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej