Co zrobić ze stacją transformatorową wbudowaną w budynek

W nowych i modernizowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych powinny być spełnione przepisy dotyczące stacji transformatorowych zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co zrobić ze stacją transformatorową wbudowaną w budynek

W nowych i modernizowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych powinny być spełnione przepisy dotyczące stacji transformatorowych zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 182 WT (tekst jednolity rozporządzenia: Dz.U. z 2015 poz. 1422) powinna być zachowana odległość 2,8 metra od obrysu wbudowanej stacji transformatorowej do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a więc i do lokali mieszkalnych. Tymczasem w wielu starszych budynkach spotykamy wbudowane stacje usytuowane na parterze, a nad nimi mieszkania.

Rozwiązaniem może być wystąpienie do dostawcy energii elektrycznej o postawienie obok budynku wolnostojącej stacji transformatorowej i likwidację stacji wbudowanej. Alternatywą jest (o ile istnieje taka możliwość) przeniesienie lokatorów do innego, bezpieczniejszego lokalu i urządzenie w opróżnionych pomieszczeniach użytkowanego sporadycznie magazynu.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa