Co składa się na instalację telekomunikacyjną bloku mieszkalnego

Co składa się na instalację telekomunikacyjną bloku mieszkalnego

Od 2013 roku nowo budowane budynki wielorodzinne należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną. Dostęp do niej mają mieć różne firmy telekomunikacyjne, które mogą świadczyć usługi mieszkańcom.

Zgodnie z treścią § 192e rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w skład instalacji telekomunikacyjnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego wchodzą:

– kanalizacja telekomunikacyjna złożona z elementów osłonowych, takich jak przepusty kablowe, szyby instalacyjne, rury instalacyjne, koryta, dukty i kanały;

– infrastruktura światłowodowa złożona z kabli światłowodowych i ich osprzętu łącząca przełącznice ze skrzynkami mieszkaniowymi;

 – zbiorcza instalacja antenowa do odbioru naziemnych programów cyfrowych telewizyjnych i radiowych;

 – zbiorcza instalacja antenowa do odbioru satelitarnych programów cyfrowych telewizyjnych i radiowych;

 – okablowanie wykonane z zastosowaniem symetrycznych parowych kabli wraz ze związanym z nimi osprzętem;

 – okablowanie z zastosowaniem kabli współosiowych, wraz ze związanym z nimi osprzętem, łączących przełącznice ze skrzynkami mieszkaniowymi;

– telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe umieszczone w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkań i przeznaczone do zainstalowania wyposażenia oraz zakończeń kabli, a także umożliwiające dystrybucję sygnałów w mieszkaniach; – maszt usytuowany na dachu budynku lub poza nim przystosowany do umieszczenia na nim anten radiowych i telewizyjnych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa