Co składa się na instalację telekomunikacyjną bloku mieszkalnego

Od 2013 roku nowo budowane budynki wielorodzinne należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną. Dostęp do niej mają mieć różne firmy telekomunikacyjne, które mogą świadczyć usługi mieszkańcom.

Co składa się na instalację telekomunikacyjną bloku mieszkalnego

Od 2013 roku nowo budowane budynki wielorodzinne należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną. Dostęp do niej mają mieć różne firmy telekomunikacyjne, które mogą świadczyć usługi mieszkańcom.

Zgodnie z treścią § 192e rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w skład instalacji telekomunikacyjnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego wchodzą:

– kanalizacja telekomunikacyjna złożona z elementów osłonowych, takich jak przepusty kablowe, szyby instalacyjne, rury instalacyjne, koryta, dukty i kanały;

– infrastruktura światłowodowa złożona z kabli światłowodowych i ich osprzętu łącząca przełącznice ze skrzynkami mieszkaniowymi;

 – zbiorcza instalacja antenowa do odbioru naziemnych programów cyfrowych telewizyjnych i radiowych;

 – zbiorcza instalacja antenowa do odbioru satelitarnych programów cyfrowych telewizyjnych i radiowych;

 – okablowanie wykonane z zastosowaniem symetrycznych parowych kabli wraz ze związanym z nimi osprzętem;

 – okablowanie z zastosowaniem kabli współosiowych, wraz ze związanym z nimi osprzętem, łączących przełącznice ze skrzynkami mieszkaniowymi;

– telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe umieszczone w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkań i przeznaczone do zainstalowania wyposażenia oraz zakończeń kabli, a także umożliwiające dystrybucję sygnałów w mieszkaniach; – maszt usytuowany na dachu budynku lub poza nim przystosowany do umieszczenia na nim anten radiowych i telewizyjnych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa