Co powinna zawierać książka dźwigu

Norma PN-EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe podaje, że w książce dźwigu mogą być zapisywane notatki dotyczące napraw, badań po modyfikacjach i wypadkach oraz sprawdzeń okresowych, łącznie z informacjami określonymi przez wytwórcę/instalatora.

Co powinna zawierać książka dźwigu

Norma PN-EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe podaje, że w książce dźwigu mogą być zapisywane notatki dotyczące napraw, badań po modyfikacjach i wypadkach oraz sprawdzeń okresowych, łącznie z informacjami określonymi przez wytwórcę/instalatora.

W książce dźwigu powinny być ponadto zapisywane podstawowe dane techniczne dźwigu. Zapisy lub katalog powinny zawierać:

  • sekcję techniczną, w której są podawane: data oddania dźwigu do użytku; podstawowe dane techniczne dźwigu; dane techniczne lin lub łańcuchów; dane techniczne tych elementów, dla których jest wymagana weryfikacja zgodności; plany instalacji w budynku; schematy elektryczne (schematy elektryczne mogą być ograniczone do obwodów elektrycznych w celu całościowego zrozumienia kwestii bezpieczeństwa i zastosowanych; schematy obwodów hydraulicznych (z zastosowaniem symboli ze standardu ISO 1219-1);
  • część przeznaczoną do przechowywania datowanych kopii sprawozdań z badań i kontroli, z uwagami. Zapisy lub katalog powinny być przy tym aktualizowane w przypadku: istotnych modyfikacji dźwigu; wymiany lin lub istotnych części; wypadków.
Autor: Marcin Szponder, ekspert w obszarze regulacyjnym związany z branżą naftową, a także z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
Słowa kluczowe:
książka dźwigu