Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji dźwigu osobowego

PN-EN 81-20:2014 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe” określa, że instrukcja eksploatacji w zakresie dotyczącym użytkowania normalnego powinna podawać niezbędne informacje o zwykłym użytkowaniu i działaniach ratunkowych. Opisano je w PN-EN 13015 „Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji”. W szczególności instrukcja ma zawierać informacje dotyczące:

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji dźwigu osobowego

PN-EN 81-20:2014 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe” określa, że instrukcja eksploatacji w zakresie dotyczącym użytkowania normalnego powinna podawać niezbędne informacje o zwykłym użytkowaniu i działaniach ratunkowych. Opisano je w PN-EN 13015 „Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji”. W szczególności instrukcja ma zawierać informacje dotyczące:

 • utrzymywania zaryglowanych drzwi maszynowni i linowni;
 • bezpiecznego załadunku i rozładunku;
 • środków podejmowanych w przypadku dźwigów z szybem obudowanym częściowo;
 • zdarzeń wymagających interwencji osoby kompetentnej w zakresie konserwacji;
 • dopuszczalnej liczby osób na dachu kabiny i w podszybiu w celu konserwacji i kontroli;
 • aktualizowania książki dźwigu;
 • lokalizacji i używania narzędzi specjalnych, jeśli są;
  • używania klucza do odryglowania awaryjnego, ze szczegółowym opisem podstawowych środków ostrożności podejmowanych w celu unikania wypadków, które mogłyby wynikać z odryglowywania, po którym nie nastąpiło skuteczne ponowne zaryglowanie. Klucz powinien być udostępniony w miejscu instalacji dźwigu i dostępny tylko dla osób uprawnionych. Ponadto klucz do odryglowania awaryjnego powinien mieć przymocowaną etykietę zwracającą uwagę na niebezpieczeństwo, z którym może wiązać się użycie tego klucza, i na konieczność upewniania się, że drzwi są zaryglowane po ich zamknięciu;
  • działania ratunkowego: w szczególności powinny być podane dokładne instrukcje dotyczące zwalniania hamulca, środków zapobiegających nadmiernej prędkości kabiny jadącej do góry, środków ochrony przed niezamierzonym ruchem kabiny, zaworu zabezpieczającego przy pęknięciu przewodów i chwytaczy, łącznie z identyfikacją narzędzi specjalnych, jeśli zastosowano.
Autor: Marcin Szponder, ekspert w obszarze regulacyjnym związany z branżą naftową, a także z Polskim Komitetem Normalizacyjnym