Co powinna zawierać dokumentacja modernizacji instalacji

Po ocenie stanu istniejącego następnym krokiem w procesie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Co powinna zawierać dokumentacja modernizacji instalacji

Po ocenie stanu istniejącego następnym krokiem w procesie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt powinien zawierać:

 • lokalizację budynku z podaniem miejsca wprowadzenia przyłącza,
 • dane dotyczące projektanta oraz osób sprawdzających,
 • zakres projektowanych zmian,
 • opis techniczny instalacji,
 • obliczenia,
 • schemat ideowy instalacji (istniejący i po zmianach),
 • plany zmienianych instalacji wewnątrz budynku,
 • zestawienie materiałów,
 • dane do wykonania kosztorysów,
 • kosztorysy „ślepy” i inwestorski.

Obliczenia powinny obejmować następujące elementy:

 • przewidywany pobór mocy z sieci elektroenergetycznej (po przebudowie),
 • obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych obwodów,
 • dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń (odbiorników i przewodów),
 • spadki napięć w obwodach,
 • skuteczność działania środków ochrony od porażeń.

Należy przy tym pamiętać, że zarządca (właściciel) obiektu odpowiada za powierzenie opracowania dokumentacji specjaliście (lub specjalistom) legitymującemu się odpowiednimi uprawnieniami budowlanym i aktualnym świadectwem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Następnymi krokami jest wybór wykonawcy, przeprowadzenie wymiany instalacji oraz dokonanie profesjonalnego odbioru.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa