Co oznaczają terminy i definicje podane w normach o oświetleniu

Terminy i definicje stosowane w normach dotyczących oświetlenia pochodzą z PN-EN 12665 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. Są tam także określenia przetłumaczone z języka angielskiego (oryginalne nazwy w nawiasach), a więc w pewnych przypadkach, dla lepszego ich zrozumienia, wymagające komentarza (określenia zostały zmodyfikowane przez autora w oparciu o definicje zawarte w Normie):

Co oznaczają terminy i definicje podane w normach o oświetleniu

Terminy i definicje stosowane w normach dotyczących oświetlenia pochodzą z PN-EN 12665 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. Są tam także określenia przetłumaczone z języka angielskiego (oryginalne nazwy w nawiasach), a więc w pewnych przypadkach, dla lepszego ich zrozumienia, wymagające komentarza (określenia zostały zmodyfikowane przez autora w oparciu o definicje zawarte w Normie):

a)    zadanie wzrokowe (visual task) – elementy wzrokowe wykonywanej pracy, takie jak wielkość struktury obserwowanych przedmiotów, ich luminancja i kontrast z tłem oraz czas wykonywanych czynności;

b)   pole zadania (task area) –miejsce na polu pracy, na którym jest lub może być wykonywane zadanie wzrokowe;

c)    pole bezpośredniego otoczenia (immediate surrouding area) – pas na polu pracy szerokości co najmniej 0,5 m położony wokół pola zadania i znajdujący się w polu widzenia;

d)    eksploatacyjne natężenie oświetlenia [Ēm] –minimalna wartość średniego natężenia oświetlenia na określonej powierzchni, która musi być utrzymana przez cały czas użytkowania oświetlenia;

e)    kąt ochrony – kąt pomiędzy płaszczyzną poziomą a linią wzroku, przy której widoczne są świecące części lamp umieszczonych w oprawie oświetleniowej;

f)     równomierność oświetlenia – stosunek minimalnego do średniego natężenia oświetlenia.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP