Co oznaczają klasy oświetlenia opraw oświetleniowych

Wśród opraw do oświetlenia ogólnego wyróżnia się 5 klas. Przynależność do nich wynika z kierunku emitowania przez oprawę strumienia świetlnego.

Co oznaczają klasy oświetlenia opraw oświetleniowych

Wśród opraw do oświetlenia ogólnego wyróżnia się 5 klas. Przynależność do nich wynika z kierunku emitowania przez oprawę strumienia świetlnego.

Klasa I – to oprawy dające oświetlenie bezpośrednie. Należą do niej oprawy wyposażone w nieprzeźroczysty górny odbłyśnik i wysyłające do 90% strumienia świetlnego ku dołowi (w dolną półprzestrzeń), a mniej niż 10% ku górze, czyli w górną półprzestrzeń.

Do klasy II należą oprawy oświetlenia przeważnie bezpośredniego, wysyłające od 60 do 90% strumienia świetlnego ku dołowi oraz od 10 do 40% ku górze.

Do klasy III – zalicza się oprawy wysyłające od 40 do 60% strumienia świetlnego ku dołowi i w tych samych granicach odpowiednio ku górze. Jest to klasa oświetlenia rozproszonego. Klasycznym przykładem tego typu oprawy jest zawieszona na długim zwieszaku kula z mlecznego szkła.

Do klasy IV oświetlenia należą oprawy wysyłające od 60 do 90% strumienia świetlnego ku górze oraz od 10 do 40% ku dołowi. Dają one oświetlenie przeważnie pośrednie.

Klasa V – dająca oświetlenie pośrednie, odbite od sufitu i częściowo od ścian lub innych powierzchni grupuje oprawy wyposażone w odbłyśnik umieszczony od dołu oprawy. Oprawy tej klasy wysyłają do 90% strumienia świetlnego ku górze i do 10% ku dołowi.

Tabela 1. Podział opraw oświetleniowych według klas oświetlenia

Klasa

oświetlenia

Procentowy podział kierowanego

strumienia świetlnego

Zastosowanie

ku dołowi

ku górze

I

90–100

10–0

Oświetlenie bezpośrednie

II

60–90

40–10

Oświetlenie przeważnie bezpośrednie

III

40–60

60–40

Oświetlenie mieszane

IV

10–40

90–60

Oświetlenie przeważnie pośrednie

V

0–10

100–90

Oświetlenie pośrednie

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa