Co oznacza kod klasyfikujący UPS-y

Klasyfikacja UPS sformułowana jest w Polskiej Normie PN-EN 62040 za pomocą kodu. Ma on postać:

XXX-YY-123

Co oznacza kod klasyfikujący UPS-y

Klasyfikacja UPS sformułowana jest w Polskiej Normie PN-EN 62040 za pomocą kodu. Ma on postać:

XXX-YY-123

w którym:

  • pierwszy człon złożony z dwóch lub z trzech liter informuje o jakości zasilania odbiorników podczas normalnej pracy urządzenia, której można się spodziewać w 90% warunków eksploatacyjnych. Jako trzon pierwszy norma przewiduje trzy oznakowania:

VFD – co oznacza, że wartość i częstotliwość napięcia wyjściowego zasilacza zależą od wartości i częstotliwości napięcia zasilającego (wejściowego),

VI – co oznacza, że częstotliwość napięcia wyjściowego UPS zależy od częstotliwości napięcia zasilającego, amplituda napięcia wyjściowego jest zaś niezależna od amplitudy napięcia zasilającego,

VFI – co oznacza, że zarówno wartość, jak i częstotliwości napięcia wyjściowego UPS są niezależne od zmian napięcia wejściowego;

  • drugi człon oznakowania (dwa znaki) dotyczy kształtu napięcia wyjściowego – pierwsza litera odnosi się do pracy normalnej lub do pracy z obwodem obejściowym, druga litera zaś odnosi się do pracy ze źródła energii zmagazynowanej w akumulatorach:

S – napięcie na wyjściu UPS-a ma kształt sinusoidalny ze współczynnikiem harmonicznych THDu < 8% i harmonicznymi nieprzekraczającymi wartości określonych w PN-EN 61000-2-2 [2] przy obciążeniu liniowym i wzorcowym obciążeniu nieliniowym,

X – napięcie na wyjściu UPS-a ma kształt sinusoidalny z jakością jak w „S”, lecz tylko przy obciążeniu liniowym. Przy obciążeniu nieliniowym współczynnik THDu może przekroczyć wartość 8%, jeżeli obciążenie przekroczy poziom określony przez producenta,

Y – napięcie na wyjściu UPS-a nie ma kształtu sinusoidy i przekracza wartości graniczne harmonicznych podane w normie. Kształt napięcia wyjściowego określa producent zasilacza UPS;

  • trzeci człon oznakowania (trzy cyfry) dotyczy właściwości dynamicznych wyjścia UPS:

pierwsza cyfra określa zmiany właściwości przy modyfikacji rodzaju pracy,

druga cyfra określa właściwości przy skokowej zmianie obciążenia liniowego podczas pracy normalnej oraz przy pracy z akumulatorów,

trzecia cyfra zaś określa właściwości przy skokowej zmianie obciążenia nieliniowego podczas pracy normalnej oraz z akumulatorów.

Norma [1] przewiduje trzy cyfry:

1 – oznacza, że nie są przekroczone wymagania określone jako klasa 1 działania dynamicznego wyjścia,

2 – pokazuje, że nie są przekroczone wymagania określone jako klasa 2 działania dynamicznego wyjścia,

3 – sygnalizuje, że nie są przekroczone wymagania określone jako klasa 3 działania dynamicznego wyjścia.

Zasilacz UPS najwyższej jakości będzie zatem oznakowany:

VFI-SS-111

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
kod UPS-azasilacze UPS