Co określają litery w oznaczeniach układów sieci

W sieciach i instalacjach elektrycznych wykorzystywane są układy różniące się przede wszystkim zastosowaną ochroną od porażeń. Układy oznaczane są za pomocą symboli literowych.

Co określają litery w oznaczeniach układów sieci

W sieciach i instalacjach elektrycznych wykorzystywane są układy różniące się przede wszystkim zastosowaną ochroną od porażeń. Układy oznaczane są za pomocą symboli literowych.

Pierwsza litera określa związek układu sieci z potencjałem ziemi.

T oznacza połączenie jednego punktu z ziemią. Przy czym najczęściej uziemiany jest punkt neutralny.

I oznacza, że wszystkie części czynne (czyli mogące znaleźć się pod napięciem) podczas normalnej pracy są izolowane od ziemi lub jeden punkt sieci jest połączony z ziemią poprzez impedancję lub bezpiecznik iskiernikowy (uziemienie otwarte).

Druga litera określa związek pomiędzy dostępnymi częściami przewodzącymi a ziemią.

N oznacza bezpośrednie połączenie (metaliczne) podlegających ochronie części przewodzących z uziemionym punktem układu sieci, zazwyczaj z uziemionym punktem neutralnym.

T oznacza bezpośrednie połączenie z ziemią (uziemienie) podlegających ochronie części przewodzących dostępnych, niezależnie od uziemienia punktu układu sieci, którym jest zazwyczaj uziemienie punktu neutralnego.

Następne litery określają związek pomiędzy przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE:

C określa, że funkcję przewodu neutralnego i funkcję przewodu ochronnego spełnia jeden przewód, zwany przewodem ochronno-neutralnym PEN,

S określa, że funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego spełniają odrębne przewody – przewód N i przewód PE,

C-S określają, że w pierwszej części sieci, licząc od strony doprowadzenia zasilania (przyłącza) zastosowany jest przewód ochronno-neutralny PEN, a w drugiej osobne przewody neutralny N i ochronny PE.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
układy sieci