Co obejmują oględziny pomontażowe transformatora

Norma PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych określa, że montaż transformatora, osprzętu, napędu przełącznika zaczepów oraz układów chłodzenia i pomiaru temperatury powinien być zgodny z wymaganiami wytwórcy.  Szczególną uwagę należy zwrócić na:

Co obejmują oględziny pomontażowe transformatora

Norma PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych określa, że montaż transformatora, osprzętu, napędu przełącznika zaczepów oraz układów chłodzenia i pomiaru temperatury powinien być zgodny z wymaganiami wytwórcy.  Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • zgodności wykonania stanowiska transformatora z dokumentacją i przepisami;
 • szczelności kadzi transformatora i jego wyposażenia;
 • od 2% do 4% nachylenia pokrywy kadzi, umożliwiającego przemieszczanie się gazu do przekaźnika gazowo-przepływowego;
 • kompletności wyposażenia;
 • ochrony antykorozyjnej;
 • prawidłowego oszynowania i uziemienia kadzi;
 • wskazań termometrów wszystkich typów;
 • drożności kurków do pobierania oleju do badań;
 • poprawnego stanu przepustów oraz adsorbentu w odwilżaczu;
 • działania funkcjonalnego sterowania układu chłodzenia i napędu przełącznika;
 • odpowietrzenia transformatora, chłodnic, izolatorów przepustowych;
 • stanu wszystkich zaworów (otwarte–zamknięte);
 • wskaźników przepływu oleju;
 • poprawności działania termometrów i grzałek w szafach sterowniczych;
 • odstępów iskierników według wymagań koordynacji izolacji;
 • dobrej widoczności (dla obsługi) poziomu oleju w olejowskazie oraz wskaźnika położenia zaczepów przełącznika podobciążeniowego.
Autor: Marcin Szponder Ekspert w obszarze regulacyjnym związany z branżą naftową, a także z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, gdzie od wielu lat współtworzy Komitet Techniczny 222, opiniując projekty norm.