Co należy uwzględnić wybierając miejsce instalacji oprawy oświetleniowej

Budowa opraw oświetleniowych i sposób ich zainstalowania zależą od charakteru miejsca, w którym mają być eksploatowane. Decyzje w tym zakresie podejmuje projektant, ewentualnie konsultując sprawę z inwestorem. W przypadku wnętrz, dla których sporządzane są projekty wyposażenia wnętrz, projektant oświetleniowiec musi ściśle współpracować z architektem.

Co należy uwzględnić wybierając miejsce instalacji oprawy oświetleniowej

Budowa opraw oświetleniowych i sposób ich zainstalowania zależą od charakteru miejsca, w którym mają być eksploatowane. Decyzje w tym zakresie podejmuje projektant, ewentualnie konsultując sprawę z inwestorem. W przypadku wnętrz, dla których sporządzane są projekty wyposażenia wnętrz, projektant oświetleniowiec musi ściśle współpracować z architektem.

W miejscach, gdzie występują sufity podwieszone, najczęściej stosuje się oprawy do wbudowania, a ich typy, rozmieszczenie i gabaryty muszą być dostosowane do modułów budowlanych. W wielkoprzestrzennych wnętrzach przemysłowych rozmieszczenie i sposób zamocowania opraw zwykle wymaga dostosowania do konstrukcji obiektu. Niezbędne jest także skorelowanie rozmieszczenia opraw oświetleniowych z innymi, zwykle podwieszanymi instalacjami, takimi jak wentylacja, klimatyzacja, rurociągi technologiczne itp. Proces projektowania polega m.in. na godzeniu sprzecznych interesów poszczególnych branż i z tego względu taka korelacja jest warunkiem osiągnięcia właściwego efektu końcowego.

We wnętrzach mających otwory w dachu zapewniające oświetlenie dzienne ważną sprawą jest także takie rozmieszczenie opraw oświetlenia elektrycznego, aby kierunki padania światła dziennego i sztucznego były zbliżone.

Instalowanie opraw w wysokich wnętrzach wymaga także rozważenia warunków konserwacji i zapewnienia w miarę łatwego oraz bezpiecznego dostępu do wszystkich opraw. W tym zakresie niezbędne jest także uwzględnienie wyposażenia wnętrza w urządzenia technologiczne.

W miejscach, do których dostęp jest utrudniony, niezbędne jest stosowanie opraw o wysokiej szczelności wyposażonych w źródła światła o możliwie dużej trwałości.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oprawa oświetleniowa