Co musi być podane w oznaczeniach gniazd wtyczkowych i wtyczek

Wymagania dotyczące wtyczek i gniazd wtyczkowych stałych i przenośnych, wyłącznie prądu przemiennego, podają normy PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne oraz jej aktualizacje PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 i PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01.

Co musi być podane w oznaczeniach gniazd wtyczkowych i wtyczek

Wymagania dotyczące wtyczek i gniazd wtyczkowych stałych i przenośnych, wyłącznie prądu przemiennego, podają normy PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne oraz jej aktualizacje PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 i PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01.

Na wszystkich wyrobach, jakie dopuszcza się do użytku, powinny być przedstawione oznaczenia, takie jak:

  • prąd znamionowy w amperach,
  • napięcie znamionowe w woltach,
  • symbol rodzaju prądu,
  • nazwa wytwórcy,
  • znak towarowy lub identyfikacyjny,
  • oznaczenie typu, na przykład numer katalogowy, symbol ochrony przed przedostaniem się obcych ciał stałych oraz symbol stopnia ochrony przed wnikaniem wody, jeżeli występuje.

Do gniazd wtyczkowych z zaciskami bezgwintowymi stosuje się dodatkowe oznaczenia odpowiedniego znaku podającego długość izolacji, którą musimy usunąć z przewodu przed włożeniem go do zacisku bezgwintowego, a także wskazania dotyczące możliwości stosowania wyłącznie przewodów sztywnych dla gniazd posiadających takie ograniczenie. Takie znakowanie przedstawiamy na samym gnieździe wtyczkowym, na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji. Oznaczeń nie powinno się umieszczać na wkrętach lub innych częściach łatwo odejmowalnych.

Autor: Karolina Dębowska