Co jest ważne przy doborze ogniw i baterii do elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych?

Przy doborze ogniw i baterii stosowanych w elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre ich rodzaje, np. niektóre konstrukcje ogniw litowych mogą być uszkodzone lub nawet wybuchnąć w przypadku zwarcia ich biegunów lub poddania ładowaniu zmieniającemu ich biegunowość.

Co jest ważne przy doborze ogniw i baterii do elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych?

Przy doborze ogniw i baterii stosowanych w elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre ich rodzaje, np. niektóre konstrukcje ogniw litowych mogą być uszkodzone lub nawet wybuchnąć w przypadku zwarcia ich biegunów lub poddania ładowaniu zmieniającemu ich biegunowość.

Jeżeli zachodzi obawa, że taki wybuch mógłby niekorzystnie wpłynąć na iskrobezpieczeństwo obwodu lub bezpieczeństwo ludzi albo urządzeń, to zastosowanie takich ogniw lub baterii jest dopuszczalne tylko na podstawie potwierdzenia producenta o ich bezpieczeństwie. Zwłaszcza w urządzeniach iskrobezpiecznych i towarzyszących.

Baterie współpracujące z urządzeniami elektrycznymi w wykonaniu przeciwwybuchowym z wyjątkiem urządzeń iskrobezpiecznych powinny być formowane z ogniw połączonych szeregowo.

Wszystkie ogniwa w baterii powinny spełniać następujące warunki:

  • powinny mieć ten sam system elektrochemiczny,
  • powinny mieć taką samą konstrukcję i pojemność znamionową,
  • powinny być wykonane przez tego samego producenta,
  •  powinny być rozładowywane do poziomu napięcia określonego przez producenta.
Autor: inż. Michał Świerżewski specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych