Co daje analiza pracy silnika podczas rozruchów

Szczególnie interesującym aspektem pracy silnika w zakresie jego diagnostyki jest rozruch. Wartość szczytowa prądu rozruchowego oraz czas trwania rozruchu mogą wskazywać np. na uszkodzenie układu mechanicznego (występowanie większego tarcia) czy np. na uszkodzenie obwodu magnetycznego. Innym istotnym zagadnieniem jest powtarzanie rozruchów.

Co daje analiza pracy silnika podczas rozruchów

Szczególnie interesującym aspektem pracy silnika w zakresie jego diagnostyki jest rozruch. Wartość szczytowa prądu rozruchowego oraz czas trwania rozruchu mogą wskazywać np. na uszkodzenie układu mechanicznego (występowanie większego tarcia) czy np. na uszkodzenie obwodu magnetycznego. Innym istotnym zagadnieniem jest powtarzanie rozruchów.

Każdy silnik podczas rozruchu wykonywanego bezpośrednio z sieci pobiera w trakcie rozpędzania prąd o wartości większej niż znamionowa. Przekracza on kilka czy nawet kilkanaście razy wartość nominalną. To oczywiście powoduje większe grzanie się uzwojeń, ale także i rdzenia magnetycznego. W związku z tym powtarzanie rozruchów jest ograniczone. Tego typu dane zapisywane są w kartach katalogowych czy instrukcjach techniczno-ruchowych.

Z wykonanych analizatorem jakości energii pomiarów łatwo daje się odczytać, jaka jest wartość prądu rozruchowego, jak często i ile razy rozruch jest powtarzany oraz jak długo trwa każdy z rozruchów. Te informacje mogą posłużyć do analizy porównawczej z danymi katalogowymi.

Innym sposobem na ocenę możliwości występowania problemów z wielokrotnie powtarzającymi się rozruchami są pomiary temperatury. Jeśli silnik nie ma wbudowanych czujników pomiarowych, to najprostsze dostępne metody to użycie pirometru lub kamery termowizyjnej. Niestety najbardziej narażone termicznie części znajdują się wewnątrz korpusu silnika, są więc niewidoczne. Najlepszą metodą pomiaru jest w takiej sytuacji zastosowanie czujnika takiego jak termopara czy termistor zamontowanego wewnątrz silnika w newralgicznych jego punktach.

Zastosowanie jedynie pomiarów elektrycznych, które jedynie pośrednio pozwalają ocenić sytuację termiczną badanego silnika, może okazać się działaniem niewystarczającym.

 

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki