Ciepło z urządzeń elektrycznych nie może zagrażać elementom do nich przylegającym

Ciepło wytwarzane przez urządzenia elektryczne nie powinno powodować niebezpieczeństwa albo szkodliwych skutków dla materiałów przylegających na stałe do urządzeń lub znajdujących się w pobliżu. Urządzenia nie powinny również stanowić zagrożenia ogniowego dla tych materiałów.

Ciepło z urządzeń elektrycznych nie może zagrażać elementom do nich przylegającym

Ciepło wytwarzane przez urządzenia elektryczne nie powinno powodować niebezpieczeństwa albo szkodliwych skutków dla materiałów przylegających na stałe do urządzeń lub znajdujących się w pobliżu. Urządzenia nie powinny również stanowić zagrożenia ogniowego dla tych materiałów.

Wymagania powyższe będą spełnione wówczas, gdy są zachowane określone zasady produkcji i montażu urządzeń:

  • urządzenia elektryczne powinny być montowane na materiałach lub w materiałach mających małą przewodność cieplną i wytrzymałych na temperatury stwarzające zagrożenie ogniowe,
  • urządzenia elektryczne należy odgrodzić od elementów obiektu budowlanego materiałami mającymi małą przewodność cieplną i wytrzymałych na temperatury stwarzające zagrożenie pożarowe,
  • urządzenia elektryczne należy instalować tak, aby ciepło było bezpiecznie rozproszone w dostatecznej odległości od wszystkich materiałów, a szkodliwe skutki efektów cieplnych nie zagrażały tym materiałom, przy czym podpory tych urządzeń powinny mieć małą przewodność cieplną.
Autor: mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych