Badanie termowizyjne instalacji FV przy użyciu drona

Badanie termowizyjne łatwe do wykonania w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych może się okazać żmudne i trudne do przeprowadzenia w przypadku dużych instalacji. W takich przypadkach coraz częściej wykorzystuje się do pomiarów drony.

Badanie termowizyjne instalacji FV przy użyciu drona

Badanie termowizyjne łatwe do wykonania w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych może się okazać żmudne i trudne do przeprowadzenia w przypadku dużych instalacji. W takich przypadkach coraz częściej wykorzystuje się do pomiarów drony.

Kamera termowizyjna na pokładzie drona pozwala w szybki sposób wykonać pomiary dużych farm fotowoltaicznych i skraca czas pomiaru nawet kilkukrotnie w odniesieniu do pomiarów wykonywanych przez serwisanta. Start oraz lot po zaprogramowanej trasie i lądowanie w wyznaczonym miejscu może odbywać się automatycznie za naciśnięciem jednego przycisku.

Dzięki zintegrowaniu kamer z modułem GPS podczas lotu drona tworzona jest mapa z rozkładem temperatur na poszczególnych modułach fotowoltaicznych. Możemy w dowolnym punkcie pomiarowym odczytać temperaturę, a dzięki współrzędnym GPS zlokalizować miejsce usterki. Warto nadmienić, że podczas pomiaru termowizyjnego jednocześnie wykonywane jest zdjęcie wizyjne. Skrócenie czasu diagnostyki termowizyjnej elektrowni fotowoltaicznej pozwala na zwiększenie częstotliwości wykonywania tego typu pomiarów, a co za tym idzie − na szybszą lokalizację usterek i zwiększenie niezawodności całej elektrowni.

Autor: mgr inż. Robert Gabrysiak