Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników: Instalacja elektryczna na podłożu drewnianym musi być odpowiednio zabezpieczona

Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników: Instalacja elektryczna na podłożu drewnianym musi być odpowiednio zabezpieczona

PYTANIE: Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna do 1 kV (oświetlenie 230 V) na podeście drewnianym pomiędzy dwoma budynkami?

ODPOWIEDŹ: Drewno to materiał łatwopalny, więc instalacja elektryczna kładziona na nim musi być specjalnie zabezpieczona.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) wśród czynności zabronionych wymienia także dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych. Sprawom tym poświęcono dwa punkty w ustępie 1 § 4. W punkcie 10 zakazano instalowania bezpośrednio na podłożu palnym opraw oświetleniowych, osprzętu (wyłączników, gniazd wtyczkowych itp.), jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. Natomiast w punkcie 2 tego samego ustępu zabroniono użytkowania instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie. Dotyczy to także instalacji i urządzeń elektrycznych.

Pozostało jeszcze 77 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła