Do ustalenia, jaką normę stosować do sprawdzenia urządzenia piorunochronnego, trzeba wiedzieć, kiedy było wykonane

Do ustalenia, jaką normę stosować do sprawdzenia urządzenia piorunochronnego, trzeba wiedzieć, kiedy było wykonane

PYTANIE: Jaka powinna być rezystancja uziomu pionowego? Niektórzy podają, że 10 Ω, ale są opinie, że 20 Ω. Jaka norma to reguluje?

ODPOWIEDŹ: Aby odpowiedzieć na to pytanie, oprócz posiadania informacji, że mamy do czynienia z uziomem pionowym, musimy jeszcze wiedzieć, jaki jest status urządzenia piorunochronnego. Czy powstało po roku 2009, czy też jest to urządzenie podlegające zasadzie „ochrony zastanej”.

Odpowiedź dotyczy wymaganej wartości rezystancji uziemienia stanowiącego część urządzenia piorunochronnego, a nie np. uziomu technologicznego.

W przypadku „ochrony zastanej” mogą znaleźć zastosowanie zapisy normy PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02. W punkcie 2.3.3. arkusza 2 została podana wartość 20 Ω dla uziomów pionowych we wszystkich pośrednich rodzajach gruntu. Dla gruntów podmokłych, próchnicznych i gliniastych 10 Ω, a dla gruntów kamienistych i skalistych 40 Ω.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Słowa kluczowe:
Polskie Normyuziomy