W strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem sprawdzenia instalacji w nowych obiektach wykonuje się na ogólnych zasadach, a po remontach – jak okresowe

W strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem sprawdzenia instalacji w nowych obiektach wykonuje się na ogólnych zasadach, a po remontach – jak okresowe

PYTANIE: W jaki sposób należy bezpiecznie wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej silników elektrycznych zasilanych z falowników w strefach zagrożonych wybuchem?

ODPOWIEDŹ: Nie wnikając w technikę wykonywania pomiarów ochronnych silników elektrycznych zasilanych z przemienników częstotliwości zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem, wyjaśniam zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie wykonywania tych pomiarów, zgodnie z pytaniem Czytelnika.

Badania odbiorcze (sprawdzenia) są częścią odbioru końcowego i odbiorów międzyetapowych budowy obiektu budowlanego. Przeprowadza się je w celu stwierdzenia, czy zostały zrealizowane wymagania ujęte w poszczególnych częściach normy PN HD 60364 oraz normy PN-EN 60079-14. Sprawdzenia odbiorcze przeprowadza się po kompletacji nowych instalacji elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, AKP itp. po modernizacji, rozbudowie i remontach instalacji istniejących i przed włączeniem ich zasilania.

W obiektach nowo budowanych badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wykonuje się przed ich rozruchem i w czasie rozruchu, jednak przed oddaniem ich do eksploatacji i przed napełnieniem instalacji technologicznych surowcami, a więc przed powstaniem potencjalnego zagrożenia wybuchem. Pomiary takie wykonuje się na ogólnych zasadach przyrządami w wykonaniu zwykłym – nieprzeciwwybuchowym.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła