Sprawdzenia okresowe w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Sprawdzenia okresowe w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Zmiany w ponad 70 ustawach, w tym zastąpienie w całości ustawy Prawo budowlane, przewiduje projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przygotowywany przez rząd.

Przedstawione w kodeksie podstawowe wymagania, jakie powinno się wypełniać podczas użytkowania obiektu, a więc i jego kontroli, nie odbiegają zasadniczo od zawartych obecnie w art. 5 Prawa budowlanego. Z kolei szczegółowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, zostaną ustalone w rozporządzeniach. (Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Podobnie jak w Prawie budowlanym, w kodeksie zróżnicowanie są obowiązki dotyczące kontroli okresowych. Projekt kodeksu przewiduje, że właściciele obiektów budowlanych należących do kategorii 1–3 będą zwolnieni z tego obowiązku. Jednak minister będzie mógł rozciągnąć obowiązek kontroli na poszczególne rodzaje obiektów budowlanych należące do kategorii 3.

Pozostało jeszcze 69 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła