Nowe zapisy normy PN-HD 60364-6:2016-07

Nowe zapisy normy PN-HD 60364-6:2016-07

Pomiary elektryczne to wbrew pozorom niebezpieczna czynność, składająca się z kliku ważnych etapów oraz wymagająca przez to odpowiednich unormowań prawnych. Zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i gwarancję rzetelności pomiarów, normy dotyczące czynności wykonywanych przy instalacjach elektrycznych, takie jak pomiary, nie są niezmienne. Wraz z rozwojem technologicznym podlegają zmianom, które jako pracujący w zawodzie fachowcy powinniśmy na bieżąco śledzić.

Wszelkie niezbędne informacje na temat sprawdzania instalacji elektrycznych niskiego napięcia możemy odnaleźć w normie PN-HD 60364-6. W dniu 15 lipca 2016 roku Polski Komitet Normalizacyjny wydał jej nową edycję PN-HD 60364-6:2016-07 – wersja angielska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie.

Dopóki PN-HD 60364-6:2016-07 – wersja angielska nie zostanie przetłumaczony na język polski, nie może być przywoływany w polskich przepisach (przyp. red).

Zmiany obejmują wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego oraz sprawdzania okresowego, a także ich protokołowania opisane w rozdziałach 6.4 i 6.5. Możemy także odnaleźć nowy załącznik, który może okazać się pomocny w niektórych sytuacjach.

Zmiany w sprawdzeniach odbiorczych

W dotychczasowej normie sprawdzanie odbiorcze, a dokładniej pierwszy ich etap, czyli oględziny obejmowały kontrolę następujących komponentów:

a)     sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

b)    występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się

  • ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła;
  • ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła;

c)     dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia;

d)    dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;

e)     występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i

łączenia;

f)      dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne;

g)    prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych;

h)    przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych;

i)       obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

j)       oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym,

łączników, zacisków itp.;

k)    poprawność połączeń przewodów;

l)       występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń

wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych;

m)  dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację;

Teraz do przedstawionego wyżej zestawienia dołączono dwa podpunkty: wymóg sprawdzenia doboru, rozmieszczenia i instalacji środków ochrony przeciwprzepięciowej SPD. Ponadto zostanie dodany podpunkt n) mówiący o konieczności sprawdzenia zastosowanych środków ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Szczególnie kwestia zakłóceń elektromagnetycznych jest tutaj ważna – w dzisiejszych czasach zakłócenia te stanowią poważny problem i bardzo ważne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Kolejną rzeczą, jaka zmieni się w wymaganiach dotyczących sprawdzania odbiorczego, to konieczność sprawdzenia doboru i instalacji systemu uziemiającego oraz podłączenie do niego najbardziej narażonych części przewodzących. Znajdziemy także zapis o konieczności ogólnego sprawdzenia doboru i montażu instalacji elektrycznej. Dodatkowo sprawdzanie odbiorcze będzie miało miejsce po wykonaniu nowej instalacji albo po zakończeniu uzupełnień lub zmian instalacji istniejących.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Słowa kluczowe:
pomiary w instalacjach