W pomiarach termograficznych trzeba uwzględniać właściwości środowiska i obiektu

W pomiarach termograficznych trzeba uwzględniać właściwości środowiska i obiektu

Urządzenia termograficzne są specyficznymi przyrządami, przy użyciu których samo wykonanie pomiaru nie jest problemem dla znakomitej większości służb technicznych. Jednak prawidłowe nastawienie parametrów obserwacyjnych kamery termowizyjnej i późniejsza interpretacja wyników są już sprawami skomplikowanymi.

Podstawowym błędem pomiarów jest niedostosowywanie parametrów obserwacyjnych kamery do środowiska pomiarowego, w którym pracujemy. Otóż kamera termowizyjna obserwuje obiekty z pewnego dystansu. W przestrzeni pomiędzy kamerą a obiektem jest wiele czynników zakłócających. Operator kamery powinien dostosować ją do środowiska pracy, a mianowicie wprowadzić odpowiednią odległość od obiektu, temperaturę otoczenia, wilgotność, jak również uwzględnić promieniowanie odbite od obserwowanego obiektu.

 

Wpływ odległości, wilgotności i temperatury na pomiar

  Na rysunku 1 przedstawiono wpływ odległości od obserwowanego obiektu na odczytaną wartość temperatury dla kamer termowizyjnych z zakresu średniej i dalekiej podczerwieni. Strzałką pionową zaznaczono różnicę między termometryczną temperaturą obiektu, a zmierzoną kamerą termowizyjną z typowego dystansu obserwacyjnego 6 m. Różnica wskazań wynosi 2,5ºC. Nie jest to błąd znaczący, ale biorąc pod uwagę możliwość nakładania się kolejnych błędów, może prowadzić do błędnych wnioskowań.

Rys. 1. Wpływ odległości od obiektu na wartość odczytanej temperatury

Kolejnym parametrem obserwacyjnym, który wymaga zwrócenia nań uwagi, jest wilgotność powietrza otaczającego obserwowany obiekt. Wpływa ona zasadniczo na przepuszczalność promieniowania podczerwonego emitowanego przez obserwowany obiekt, co przestawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Zmiana widmowej przepuszczalności atmosfery dla różnej grubości atmosfery – dystansu od obiektu

Rys. 3. Wpływ temperatury otocznia i temperatury zadanej kamerze na uzyskiwane wyniki pomiarów

Zadana kamerze temperatura otoczenia jest dla kamery punktem referencyjnym, do którego odnosi zwizualizowane pola temperatur obiektu. Jeżeli operator nie ustawi prawidłowo tego parametru, otrzymuje wskazania jak na rysunku 3, gdzie pkt b) może sugerować przemarzanie ściany budynku.

Operator, kompensując ustawieniami w kamerze termowizyjnej zakłócające parametry środowiska pomiarowego, uzyskuje większą dokładność odczytu temperatury, co pozwala na dokładniejsze i szybsze znalezienie np. wad w wykonaniu izolacji cieplnej budynku czy zwiększonych wydatków ciepła z instalacji elektrycznej.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła