Jak uniknąć błędów przy pomiarze impedancji pętli zwarcia

Jak uniknąć błędów przy pomiarze impedancji pętli zwarcia

Mierząc impedancję pętli zwarcia, można popełnić błędy dające w wyniku zawsze niższą wartość impedancji mierzonej pętli niż jej rzeczywista wartość.

Gdy popełnione błędy sumarycznie będą większe niż 30% wartości rzeczywistej, wyliczone wartości doprowadzą do wydania mylnego orzeczenia o skuteczności ochrony. W przypadkach, gdy błędy mogą przekroczyć dopuszczalne dla nich wartości, należy stosować współczynnik korekcyjny większy od jedności.

Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia mogą być powodowane:

  1. Niewłaściwym zakresem użytych przyrządów pomiarowych.

  2. Zbyt małą wartością prądu IR płynącego przez rezystancję R. Aby spadek napięcia U1 – U2 był rzędu 5% napięcia fazowego, prąd ten powinien być zbliżony do obliczeniowego prądu roboczego mierzonej pętli.

  3. Wahaniami napięcia. Błąd wynikający z wahań napięcia nie stanowi większego problemu, gdy korzystamy z miernika wykonującego pomiar w bardzo krótkim czasie 10 do 20 ms. W tym czasie wahania napięcia nie mają większego wpływu na wynik pomiaru.

  4. Charakterem pętli zwarciowej, zależnym od stosunku rezystancji R do reaktancji XL pętli zwarciowej.

  5. Wartością cosφprądu obciążenia płynącego przed pomiarem i w czasie pomiaru w mierzonej pętli zwarciowej.

  6. Tłumiącym wpływem stalowych obudów.

  7. Wadliwym określeniem faktycznie zastosowanego zabezpieczenia, które ma wyłączać zasilanie w określnym czasie wymaganym warunkami pracy instalacji.

  8. Wadliwym doborem przewodów pomiarowych.

  9. Nie prawidłowym pomiarem w innym obwodzie zwarciowym (np. zasilenie obwodu zwarciowego jest branie z jednego transformatora a mierzone urządzenia zasilone jest z innego transformatora).

  10. Niezasadnym wprowadzeniem współczynników korekcyjnych np. w oparciu o bezkrytyczną rekomendacje programu do protokółowania wyników pomiarów.

Charakter impedancji zwarciowej, czyli stosunek rezystancji R do reaktancji XL pętli zwarciowej, ma decydujący wpływ na mierzony spadek napięcia U 1 – U 2 .

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

 • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
 • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
 • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
 • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Słowa kluczowe:
pomiary w instalacjach