Za co i jak odpowiada elektryk pomiarowiec

Za co i jak odpowiada elektryk pomiarowiec

Prawidłowe wyniki pomiarów nie tylko upewniają nas, że dobrze wykonaliśmy instalację, ale też ułatwiają nam udowodnienie swojej racji, gdy pojawią się problemy.

Elektryk odpowiada za jakość instalacji, które wykonał. W umowie z inwestorem np. domu jednorodzinnego może być zawarty punkt o gwarancji. Nawet jeśli takiego punktu nie ma, to inwestor może powołać się na rękojmię, czyli odpowiedzialność sprzedającego za wadę polegającą na niezgodności rzeczy z umową. Zamawiający może z tego tytułu żądać od elektryka usunięcia wady instalacji lub obniżenia ceny.

W przypadku awarii powodującej szkody lub np. pożar, odpowiedzialność jest jeszcze większa. Jeśli elektryk miał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel. Ale… tylko do wysokości kwoty ubezpieczenia, a szkody mogą być znacznie większe. Gdy będą ranni, może być także mowa o rencie dla poszkodowanych. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że mogą wystąpić okoliczności, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłata będzie częściowa. Kiedy może się to zdarzyć? Na przykład w przypadku wadliwego wykonania instalacji niezgodnie z przepisami (warunkami technicznymi,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)czypowołanymi normami.

Oczywiście ubezpieczyciel nawet w przypadku wad i nieprawidłowości w instalacji może wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie, ale natychmiast będzie robił regres na sprawcę zaniedbań. Czyli na elektryka, który wadliwie wykonał instalacje, tym samym wprowadzając dodatkowe ryzyka, których nie obejmowały warunki ubezpieczenia.

Pozostało jeszcze 71 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła