Okresy między testami oświetlenia awaryjnego zależą od charakteru sprawdzeń

Okresy między testami oświetlenia awaryjnego zależą od charakteru sprawdzeń

Oświetlenie awaryjne jest elementem ochrony pożarowej, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi powinno więc być kontrolowane minimum raz w roku. Natomiast szczegółowe zasady jego serwisowania i kontrolowania określa Polska Norma.

Zakresy testów oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 50172:2005P jeżeli stosowane jest testowanie automatyczne, jego wyniki powinny być zapisywane w Dzienniku oświetlenia awaryjnego raz na miesiąc. W przypadku pozostałych systemów testy należy przeprowadzać zgodnie z zapisami pkt 7.2. Ich zakresy zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zakres testów oświetlenia awaryjnego (wg PN-EN 50172:2005P)

Charakter testu

Przeprowadzane czynności

Codzienny test systemu z centralną baterią

Wzrokowe sprawdzenie wskaźników prawidłowego działania systemu

Comiesięczny test systemu z indywidualnymi akumulatorami

1. Symulacja uszkodzenia zasilania podstawowego i sprawdzenie działania wszystkich źródeł światła w oprawach oświetlenia awaryjnego oraz wewnętrznie podświetlanych znakach wskazujących kierunek ewakuacji (czas prowadzonego testu należy ograniczyć do niezbędnego minimum)

2. Kontrola czystości oraz ewentualne oczyszczenie opraw, znaków i źródeł światła

3. Po przywróceniu zasilania podstawowego sprawdzenie prawidłowości wskazań lampek kontrolnych każdej oprawy i każdego podświetlanego wewnętrznie znaku

Comiesięczny test systemu z centralną baterią

1. Kontrola prawidłowości działania układów monitorujących

2. Kontrola czystości oraz ewentualne oczyszczenie opraw, znaków i źródeł światła

Coroczny test systemu z indywidualnymi akumulatorami

1. Symulacja uszkodzenia zasilania podstawowego i sprawdzenie działania wszystkich źródeł światła w oprawach oświetlenia awaryjnego oraz wewnętrznie podświetlanych znakach wskazujących kierunek ewakuacji. Czas prowadzonego testu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, ale musi on być zgodny z instrukcją producenta urządzeń,

2. Kontrola czystości oraz ewentualne oczyszczenie opraw, znaków i źródeł światła,

3. Po przywróceniu zasilania podstawowego sprawdzenie prawidłowości wskazań lampek kontrolnych każdej oprawy i każdego podświetlanego wewnętrznie znaku,

4. Zalecona jest także kontrola poprawności działania układów ładowania akumulatorów

Coroczny test systemu z centralną baterią

Jak comiesięczny oraz zgodnie instrukcją dostawcy systemu.

Pozostało jeszcze 41 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Słowa kluczowe:
oświetlenie awaryjne