Jak wykonujemy pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz wybranych urządzeń elektrycznych

Jak wykonujemy pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz wybranych urządzeń elektrycznych

Pomiary rezystancji pozwalają ocenić aktualny stan instalacji i podjąć decyzję o dopuszczeniu jej do użytkowania lub podjęciu napraw. W tekście przedstawiamy sposoby badań i wartości rezystancji, które są obecnie uznawane za dopuszczalne.

Podstawowym pomiarem, który powinien być wykonany podczas badań instalacji, jest pomiar rezystancji izolacji i ewentualnie wskaźników syntetycznych z nią związanych. W uzasadnionych przypadkach, gdy urządzeń nie można wyłączać spod napięcia na czas pomiarów lub izolacja urządzenia nie jest dostępna, ponieważ urządzenie zostało zabudowane lub pracuje pod wodą bądź pod ziemią, zamiast pomiaru rezystancji izolacji można wykonać pomiar prądu upływowego, który również wiele mówi o stanie izolacji urządzenia. W tabeli 1 przedstawiono metody oceny stanu izolacji.

Tabela 1 . Metody oceny stanu izolacji

Metoda

Możliwe do wykrycia

Miara oceny dla sprawdzającego

oględziny

uszkodzenia, błędy montażu

widoczne uchybienia

pomiar rezystancji izolacji

uszkodzenia, zawilgocenia, zanieczyszczenia

wartości graniczne rezystancji

pomiar prądu upływowego

zawilgocenia, zanieczyszczenia, pojemność

wartości graniczne prądu upływowego

Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Dobry stan izolacji to, obok innych środków ochrony, również gwarancja ochrony podstawowej, czyli ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, którym grożą urządzenia elektryczne, oraz zabezpieczenie przed powstaniem pożaru.

Pozostało jeszcze 95 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła